suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Opintovapaa

Sinulla on oikeus palkattomaan opintovapaaseen, jos 

  • olet ollut päätoimisessa työ- tai virkasuhteessa samaan työnantajaan vähintään vuoden
  • osallistut julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen.

Voit saada opintovapaata yhteensä enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana saman työnantajan palveluksessa. Opintovapaata haetaan työnantajalta.

Opintovapaan ajalta sinulle ei makseta palkkaa. Sinulle karttuu kuitenkin vuosilomaa yhden opintovapaakuukauden ajalta lomanmääräytymisvuodessa, jos palaat välittömästi opintovapaan jälkeen työhön. Vuosiloman ja muiden etujen karttumisesta opintovapaan ajalta voidaan sopia toisin työ- tai virkaehtosopimuksessa.


Tekstistä vastaavat: Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Päivitetty: 11.12.2018