suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra?

Arbetslöshet

Ta hand om din ork

Ta hand om dig själv

För att hålla dig så frisk och arbetsför som möjligt, se till

  • att du håller en hälsosam kost
  • att du motionerar tillräckligt
  • att du sover tillräckligt 
  • att du värnar om nära relationer.
Uppdaterad: 15.2.2023

Ansök vid behov om sjukledighet och sjukdagpenning

Boka tid till en hälsovårdare eller en läkare vid social- och hälsocentralen om du behöver vård eller sjukskrivning. Du kan också göra en symtombedömning i Omaolo innan du bokar tid.

Som arbetslös kan du också vara sjukskriven. Ansök om sjukledighet särskilt när du på grund av sjukdom inte kan söka heltidsarbete eller delta i sysselsättningstjänster.

Om din sjukdom varar över tio dagar ska du ansöka om sjukdagpenning hos FPA. För sjukdagpenningen behöver du ett intyg eller ett utlåtande av en läkare.

Uppdaterad: 27.12.2022

Delta i föreningsverksamhet

Förutom motion och kulturupplevelser kan du till exempel

  • vara aktiv i en motionsförening
  • delta i medborgarorganisations- eller partiverksamhet
  • utföra talkoarbete i ditt bostadsaktiebolag.

Om du är intresserad av frivilligarbete lönar det sig att bekanta sig med webbsidan Frivilligverksamhet på Suomi.fi.

Uppdaterad: 16.2.2024

Du får hjälp i din vardag

Om du upplever att din livssituation är belastande och behöver hjälp med att övervinna olika svårigheter kan du få hjälp av välfärdsområdets socialvården. Socialarbetaren kan hjälpa dig till exempel att betala räkningar eller få en bostad.

Kontakta socialvården om du behöver hjälp med saker i din vardag.

Uppdaterad: 27.12.2022

Se till att du mår bra

Arbetslöshet kan kännas som en mindre eller större kris. Det lönar sig att prata om dina känslor med dina närstående, eftersom du kanske mår bättre av att prata.

Du får kamratstöd via föreningar för arbetslösa och församlingar. Via socialservicen i ditt välfärdsområde kan du också få kamratstöd av personer i samma livssituation.

Uppdaterad: 2.10.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Minneslista