suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra?

Arbetslöshet

Minneslista

Vad ska man komma ihåg när man är arbetslös?


Sök två studieplatser

Din uppgift är att avlägga examen för att du ska få jobb i framtiden. Du kan inte få arbetslöshetsförmån om du inte på våren söker två studieplatser vars urvalskriterier du uppfyller. 

Bekanta dig med utbildningarna och sök studieplatser på Studieinfo.fi.Öppnas i ett nytt fönster.

Anmäl dig som arbetssökande

Anmäl dig som arbetssökande senast den första arbetslöshetsdagen eller permitteringsdagen. Anmäl dig som arbetssökande också om du arbetar på deltid eller på uppdrag och tänker ansöka om arbetslöshetsförmån.

Ansök om arbetslöshetsförmån

Ansök om arbetslöshetsförmån hos FPA eller din arbetslöshetskassa då du varit arbetslös eller permitterad i två veckor.

Sök jobb aktivt

För att du ska kunna få arbetslöshetsförmån är det din skyldighet att aktivt söka jobb. Du får stöd för att söka jobb särskilt i början av arbetslösheten och om arbetslösheten blir långvarig.

Meddela om ändringar

Meddela arbets- och näringsbyrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun samt din arbetslöshetskassa eller FPA om du till exempel blir föräldraledig eller flyttar.

Du kan få arbetslöshetsförmån även om du arbetar

Du kan arbeta på deltid eller med tillfälliga jobb och få arbetslöshetsförmån.

Hälften av lönen för deltidsarbete eller kortjobb dras av från  utkomstskyddet för arbetslösa. Även småskalig företagsverksamhet minskar inkomsterna på samma sätt.

Ansök om sjukskrivning vid behov

Om du är arbetslös lönar det sig också att ansöka om sjukledighet och sjukdagpenning hos FPA om du blir sjuk.

Utred din rätt till rehabilitering

Ta reda på om du har rätt till yrkesinriktad rehabilitering av ditt arbetspensionsbolag eller FPA. Du kan också ha rätt till andra rehabiliteringstjänster från FPA eller ditt välfärdsområde.

Studera språk

Diskutera med en expert vid arbets- och näringsbyrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun hur du kan studera finska eller svenska.

Studera nya färdigheter eller ny examen

Diskutera i god tid med arbets- och näringsbyråns eller kommunens experter om du överväger att inleda studier. Du kan dock fritt söka till arbetskraftsutbildningar som erbjuds av arbets- och näringsbyrån. 

Överväg att bli företagare

Du kan pröva företagande med arbetslöshetsförmån i fyra månader. Du kan också ansöka om startpeng för ett år.

Börja med att gå igenom guiden för planering av företagsverksamhet.

Du får stöd för sysselsättning

Diskutera lönesubvention och arbetsprövning med arbets- och näringsbyråns eller en expert vid din kommun. Du kan också få tillgång till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller sektorsövergripande samservice.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?