suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Att anmäla sig som arbetssökande

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Att anmäla sig som arbetslös arbetssökande omfattar flera skeden. Gå noggrant igenom alla faser för att din jobbsökning ska förbli i kraft. Arbets- och näringsbyrån eller försökskommunen ger på basis av din anmälan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Om din jobbsökning avbryts upphör din rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

När din arbetssökning upphör eller du meddelar TE-byrån om ändringar, gör det också i e-tjänsten.

Gör så här

Anmälningsförfarandet som arbetssökande ändras enligt din nationalitet.

Anmälningsanvisningar för finska medborgare

Du kan anmäla dig som arbetslös i Mina e-tjänster. Om du inte har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort kan du anmäla dig som arbetssökande på webblanketten, i den landsomfattande telefontjänsten eller på arbets- och näringsbyråns verksamhetsställe.

Anmälningsanvisningar för medborgare i EU- och EES-länder och Schweiz

Att anmäla sig som arbetslös arbetssökande omfattar flera skeden. Gå noggrant igenom alla faser för att din jobbsökning ska förbli i kraft. Arbets- och näringsbyrån eller försökskommunen ger på basis av din anmälan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Om din jobbsökning avbryts upphör din rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Du kan anmäla dig som arbetslös i Mina e-tjänster. Om du inte har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort kan du anmäla dig som arbetssökande på webblanketten, i telefontjänsten eller på arbets- och näringsbyråns verksamhetsställe.

Anmälningsanvisningar för medborgare i andra länder

Att anmäla sig som arbetslös arbetssökande omfattar flera skeden. Gå noggrant igenom alla faser för att din jobbsökning ska förbli i kraft. Arbets- och näringsbyrån eller försökskommunen ger på basis av din anmälan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Om din jobbsökning avbryts upphör din rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Du kan anmäla dig som arbetssökande med en webblankett, i telefontjänsten eller på arbets- och näringsbyråns verksamhetsställe.

Medborgare av Ukraina

Personer som flytt kriget från Ukraina kan arbeta i Finland utan begränsning efter att de fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd.

Arbetssökan börjar med att anmäla dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. När du anmäler dig, berättar du om din arbetserfarenhet, din skolning och dina kompetenser. Samla ihop informationen från dina betyg. För att få ett utlåtande om förmåner ska du anmäla noggrant alla jobb. När du anmäler dig berättar du också hurdana tjänster du behöver och vilka planer du har för att hitta jobb.

För vem och på vilka villkor

Om du blir arbetslös eller permitterad ska du anmäla dig som arbetssökande så fort som möjligt. Anmälan kan göras på förhand innan arbetslösheten eller permitteringen börjar. Gör det dock senast på din första arbetslöshetsdag, eftersom du kan få utkomstskydd för arbetslösa först från och med anmälningsdagen.

På webben kan man endast anmäla sig som arbetssökande genom stark identifiering. Påbörja din arbetssökning genom att ringa servicenummern eller besöka TE-byrån om du inte har bankkoder, mobilcertifikat eller personkort med chip.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerSatakuntas arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 18.5.2022