suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Att anmäla sig som arbetssökande

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Största delen av TE-byråns tjänster ordnas för personer som har anmält sig som arbetssökande vid TE-byrån. TE-byråns experter ger råd med och handleder i arbetssökningen och val av rätt tjänster då klientskapet börjar.

Dessutom betalar Fpa och arbetslöshetskassorna arbetslöshetsförmån endast för personer som har anmält sig som arbetssökande. TE-byrån utfärdar ett utlåtande om detta för utbetalaren.

Man anmäler sig som kund, alltså påbörjar arbetssökningen i första hand i TE-byråns e-tjänst. Anmäl dig senast på den första arbetslöshets- eller permitteringsdagen. Arbetssökningen kan även påbörjas fastän du skulle ha ett jobb.

När din arbetssökning upphör eller du meddelar TE-byrån om ändringar, gör det också i e-tjänsten.

Gör så här

Anmälningsförfarandet som arbetssökande ändras enligt din nationalitet.

  • Påbörja din arbetssökning i första hand i e-tjänsten om du är finsk medborgare. Du kan också anmäla dig som arbetssökande per telefon om din identitet kan fastställas bl.a. utifrån dina kunduppgifter.
  • Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller familjemedlem till en sådan medborgare och för första gången anmäler dig som arbetssökande och du har en finsk personbeteckning som registrerats i magistraten, ska du i första hand anmäla dig i e-tjänsten. TE-byrån kontaktar dig för en intervju. För en inledande kartläggning och integrationsplan som utarbetas enligt integrationslagen vid TE-byrån ska man personligt vid TE-byrån framvisa ett intyg på att vistelsen som EU-medborgare har registrerats eller ett uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar. Du kan också anmäla dig som arbetssökande per telefon om din uppehållsanteckning är uppdaterad och din identitet kan fastställas bl.a. utifrån dina kunduppgifter.
  • Anmäl dig personligt som arbetssökande vid TE-byrån om du är en s.k. tredjelandsmedborgare. Fyll i ansökan Jobbsökningsblanketten för arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Du registreras som arbetssökande om du har beviljats uppehållstillstånd och rätt till förvärvsarbete och inga begränsningar angående arbetsgivaren har antecknats i tillståndet. Du kan anmäla dig som arbetssökande per telefon om uppehållsanteckningarna är uppdaterade i vårt system och din identitet kan fastställas bl.a. utifrån dina kunduppgifter.

Berätta om din arbetserfarenhet, utbildning och ditt kunnande när du anmäler dig som arbetssökande. Samla in uppgifterna på dina intyg. För förmånsutlåtandet ska du noggrant anteckna de jobb som du gjort.

Vid anmälningen bes du också uppskatta vilka tjänster du behöver och berätta om dina planer för att få ett jobb.

För vem och på vilka villkor

På webben kan man endast anmäla sig som arbetssökande genom stark identifiering. Påbörja din arbetssökning genom att ringa servicenummern eller besöka TE-byrån om du inte har bankkoder, mobilcertifikat eller personkort med chip.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerMellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 23.1.2020