suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Att anmäla sig som arbetssökande

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Största delen av arbets- och näringsbyråernas och kommunförsökens tjänster ordnas för personer som har anmält sig som arbetssökande till AN-tjänsterna. När du är kund hos AN-tjänsterna ger experterna vid arbets- och näringsbyråerna och kommunförsöken dig råd och handledning i att söka arbete och välja rätta tjänster.

Fpa och arbetslöshetskassorna betalar utkomstskydd för arbetslösa endast till pe ...

Gör så här

Anmäl dig som arbetssökande till AN-tjänsterna senast den första arbetslöshetsdagen eller permitteringsdagen.

När du anmäler dig som arbetssökande ska du berätta om din arbetserfarenhet, utbildning och kompetens. Samla in uppgifterna på dina intyg. För att du ska få utkomstskydd för arbetslösa ska du noggrant anteckna uppgifterna om dina arbeten för utlåtandet.

Anmälningssättet beror på vilket lands medborgare du är, om du är kund hos arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket och om du ska anmäla dig som arbetssökande för första gången.

Finsk medborgare

Börja din arbetssökning i Mina e-tjänster. Du kan också anmäla dig som arbetssökande per telefon om din identitet kan fastställas till exempel utifrån dina kunduppgifter.

Medborgare i ett EU- eller EES-land

Om du har en finländsk personbeteckning ska du inleda din arbetssökning i Mina e-tjänster.

Du kan också anmäla dig som arbetssökande per telefon om din uppehållsanteckning är uppdaterad och din identitet kan fastställas till exempel utifrån dina kunduppgifter.

Arbets- och näringsbyrån kontaktar dig för att ordna den inledande intervjun. För den inledande kartläggningen och utarbetandet av integrationsplanen enligt integrationslagen ska du visa upp ett intyg över registreringen av en EU-medborgares vistelse eller ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem.

En medborgare i ett annat land som har uppehållstillstånd

Fyll i anmälningsblanketten som arbetssökande och skicka den till arbets- och näringsbyrån. Du registreras som arbetssökande om du har beviljats uppehållstillstånd och du har rätt att arbeta i Finland. Om du inte har ett giltigt uppehållstillstånd men har ansökt om fortsatt uppehållstillstånd, kontrollerar arbets- och näringsbyrån om du kan anmäla dig som arbetssökande.

Du kan anmäla dig som arbetssökande per telefon om din uppehållsanteckning är uppdaterad i vårt system och din identitet kan fastställas till exempel utifrån dina kunduppgifter.

Arbets- och näringsbyrån kontaktar dig och kommer överens med dig om att ordna den inledande intervjun och arbetssökarsamtalen.

Ukrainsk medborgare

Personer som flytt kriget från Ukraina kan arbeta i Finland utan begränsningar efter att de fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd.

För vem och på vilka villkor

Det går att anmäla sig som arbetssökande i Mina e-tjänster med hjälp av stark autentisering. Om du inte har bankkoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort kan du ringa till den allmänna rådgivningstjänsten för personkunder eller besöka arbets- och näringsbyråns verksamhetsställe.

Servicen tillhandahålls av

Arbets- och näringsbyrån

Andra ansvariga organisationer

Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

Arbets- och näringsbyrån
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 9.8.2023