suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation DigiFinland Oy

Omaolo

  • E-tjänst

Omaolo.fi är en elektronisk servicekanal för social- och hälsovården, vars användningsändamål är att bedöma klientens vårdbehov och hur brådskande det är i följande situationer:

  • bedömning av ett enskilt hälsoproblem eller flera symtom
  • utvärdering av hälsa och välfärd
  • bedömning av sjukdomen eller dess risker

och hänvisning till tjänster som främjar hälsan och välbefinnandet inom Omaolo samt ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: DigiFinland Oy
Uppdaterad: 4.11.2022