suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra?

Arbetslöshet

Stöd för sysselsättning

Fråga om lönesubvention

Diskutera med en expert vid arbets- och näringsbyrån eller din kommun om du kan få lönesubvention. Om experten förordar lönesubvention, berätta för arbetsgivarna att det är möjligt att få ekonomiskt stöd för din sysselsättning. Du kan även be experten om ett lönesubventionskort eller skriva ut kortet från Mina e-tjänster.

Uppdaterad: 29.4.2022

Diskutera stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Om en arbetsgivare vill anställa dig, men är tvungen att skaffa hjälpmedel eller göra andra ändringar och arrangemang på arbetsplatsen, kan arbetsgivaren ansöka om stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen hos arbets- och näringsbyrån.

Även FPA kan ordna hjälpmedel för dig som yrkesinriktad rehabilitering.

Uppdaterad: 29.4.2022

Överväg arbetsprövning

Fråga en expert vid arbets- och näringsbyrån eller din kommun om du kan hitta en väg tillbaka till arbetet med hjälp av arbetsprövning. Du kan själv söka en arbetsprövningsplats eller fråga en expert om en plats.

Om du inleder arbetsprövning och du kan ansöka om lönesubvention, berätta om stödet för arbetsgivaren. Lönesubventionen kan hjälpa dig att få jobb på arbetsprövningsplatsen efter prövningen.

Uppdaterad: 29.4.2022

Sök arbetsmöjligheter hos kommunen och föreningar

Kommunerna erbjuder bland annat arbete och arbetsprövning för personer som varit arbetslösa i flera år. Även många organisationer, församlingar och allmännyttiga föreningar, såsom återvinningscentraler och Röda korset, får stöd för att sysselsätta långtidsarbetslösa. 

Du kan fråga experter vid arbets- och näringsbyrån eller kommunens sysselsättningstjänster om lediga arbetsprövnings- och arbetsplatser i kommunen och organisationerna.

Uppdaterad: 29.4.2022

Fråga om rätten till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Du kan ha rätt till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte om du har varit arbetslös länge. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan förbättra din arbetsförmåga och dina sysselsättningsmöjligheter. Du kan inleda arbetsverksamheten i en verkstad och fortsätta med arbetsprövning där efter arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte.

Diskutera arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte med 

  • en expert vid arbets- och näringsbyrån eller hos kommunens sysselsättningssakkunnig eller 
  • en sakkunnig vid ditt välfärdsområdes socialvård.
Uppdaterad: 4.5.2023

Fråga om dina möjligheter till sektorövergripande samservice

Arbets- och näringsbyrån, din kommun eller FPA kan vid behov hänvisa dig till en sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.

Du har nytta av samservice särskilt om du har flera problem som måste lösas innan du kan få arbete. Du kan till exempel inleda arbetsprövning, yrkesinriktad rehabilitering eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte samtidigt som din helhetssituation utreds. Målet med verksamheten är att steg för steg komma framåt i din situation.

Uppdaterad: 27.12.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Minneslista