suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra?

Arbeta i Finland

Förändringar i arbetssituationen

Om ditt arbete fortsätter kan du ansöka om fortsatt uppehållstillstånd

Om ditt tidsbundna arbete blir stadigvarande eller fortsätter, behöver du fortsatt uppehållstillstånd. Du kan ansöka om tillstånd endast från Finland. Även det fortsatta uppehållstillståndet är tidsbegränsat.

Ansök om fortsatt tillstånd i tjänsten Enter Finland.Öppnas i ett nytt fönster. 

Kom ihåg att göra ansökan innan ditt tidigare uppehållstillstånd upphör. Om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd för sent har också rätten att arbeta i anslutning till tillståndet upphört. Då får du inte fortsätta arbeta med det gamla tillståndet.

Uppdaterad: 19.2.2024

Kontrollera ditt uppehållstillstånd om du byter arbete

Om ditt uppehållstillstånd endast ger dig rätt att arbeta inom en viss bransch,

  • ska du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd om du byter arbetsplats och bransch.
  • Du kan fortsätta arbeta med ditt nuvarande uppehållstillstånd om du endast byter arbetsplats men stannar i samma bransch.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats om uppehållstillståndsärenden vid byte av arbetsplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 1.9.2022

Om du är utstationerad arbetstagare men övergår i en finländsk arbetsgivares tjänst

Som utstationerad arbetstagare kan du avsluta ditt arbete hos en utländsk arbetsgivare och övergå till en finländsk arbetsplats. Om du övergår i en finländsk arbetsgivares tjänst är du inte längre utstationerad.

Om du har ett A1-intyg som utfärdats av ditt utreseland ska du meddela detta till den myndighet som utfärdat intyget.  Samtidigt övergår du till att omfattas av den finländska lagstiftningen om social trygghet på din nya arbetsplats. Det innebär att du betalar socialförsäkringsavgifter till Finland och kan få socialskyddsförmåner från Finland. 

Uppdaterad: 27.6.2022

Kontrollera ditt skattekort om du byter arbete

Om du byter arbetsplats eller arbetsuppgift lönar det sig i allmänhet att också uppdatera ditt skattekort. När dina inkomster förändras lönar det sig också att ändra inkomstgränsen för ditt skattekort. Du kan uppdatera ditt skattekort så ofta som det behövs.

Läs mer om skattekortet på Skatteförvaltningens webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 28.7.2022

Kan jag arbeta för flera arbetsgivare samtidigt?

Att arbeta hos flera olika arbetsgivare beror på ditt uppehållstillstånd.

Om du har uppehållstillstånd för arbetstagare har du bara rätt att arbeta inom en viss bransch. Du kan arbeta för flera arbetsgivare samtidigt om alla dina arbetsgivare verkar nom branschen i fråga. Om du till exempel ursprungligen fick jobb som städare kan du arbeta för två olika städföretag.

Kontrollera vid behov med Migrationsverket vilket arbete du kan utföra med ditt uppehållstillstånd.

Läs mer om rätten att arbeta för de olika uppehållstillstånden på Migrationsverkets webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 23.8.2023

Om din företagsverksamhet fortsätter kan du ansöka om fortsatt tillstånd

Om du fortsätter din företagsverksamhet i Finland under en längre tid än du ursprungligen hade för avsikt, behöver du ett fortsatt tillstånd. Du kan ansöka om tillstånd endast från Finland. Även det fortsatta uppehållstillståndet är tidsbegränsat. 

Ansök om fortsatt uppehållstillstånd för företagare i tjänsten Enter Finland.Öppnas i ett nytt fönster.

Kom ihåg att göra ansökan innan ditt tidigare uppehållstillstånd upphör. Om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd för sent får du inte fortsätta din företagsverksamhet med det gamla tillståndet. 

Uppdaterad: 19.2.2024

Du kan övergå från företagare till löntagare 

Om du vill arbeta som anställd på heltid, gör följande:

1. Gör en nedläggningsanmälan, varefter företagets verksamhet upphör. Om du inte gör en nedläggningsanmälan ska du fortfarande göra skattedeklarationer och du har inte rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

2. Skaffa ett skattekort för lön. Skatter och socialförsäkringsavgifter innehålls direkt från din lön och du behöver inte längre själv sköta betalningen av dem.

3. Om du varit medlem i en företagarkassa, utträd ur företagarkassan. Om du vill kan du ansluta dig till en löntagarkassa. Det blir inga avbrott i ditt utkomstskydd för arbetslösa om du ansluter dig till löntagarkassan inom en månad efter att du utträtt ur företagarkassan.

Uppdaterad: 1.7.2022

Från företagare till löntagare 

Om du vill arbeta som anställd på heltid, gör följande:  

1. Om du vistas i Finland med uppehållstillstånd för företagare ska du ansöka om ett nytt tillstånd på grund av arbete.   

2. Gör en nedläggningsanmälan, varefter företagets verksamhet upphör. Om du inte gör en nedläggningsanmälan ska du fortfarande göra skattedeklarationer och du har inte rätt till utkomstskydd för arbetslösa.  

3. Skaffa ett skattekort för lön. Skatter och socialförsäkringsavgifter innehålls direkt från din lön och du behöver inte längre själv sköta betalningen av dem.   

4. Om du varit medlem i en företagarkassa, utträd ur företagarkassan. Om du vill kan du ansluta dig till en löntagarkassa. Det blir inga avbrott i ditt utkomstskydd för arbetslösa om du ansluter dig till löntagarkassan inom en månad efter att du utträtt ur företagarkassan.

Uppdaterad: 1.7.2022

Om du stannar i Finland en längre tid ska du som medborgare i ett nordiskt land anmäla din vistelse i Finland

Om ditt arbete fortsätter och din vistelse i Finland överskrider sex månader ska du anmäla din vistelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Identifiera dig på plats hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (magistraten).

Om du vistas i Finland i över ett år kan du få en hemkommun i Finland.

Uppdaterad: 27.6.2022

Om du stannar i Finland i över ett år, ansök om hemkommun

Du kan få en hemkommun i Finland om du har för avsikt att vistas i Finland i minst ett år. Du måste ha en stadigvarande hemadress i Finland. Du kan ansöka om registrering av hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (magistraten).  

Uppdaterad: 28.7.2022

Hur ska jag göra om jag blir uppsagd eller själv säger upp mig?

I allmänhet tillämpas uppsägningstid på arbetet. 

Ett tidsbundet anställningsförhållande kan sägas upp mitt under ett pågående avtal endast om detta har avtalats i arbetsavtalet.

Det lönar sig att göra uppsägningen eller be arbetsgivaren om uppsägningen skriftligt.

Om du har ingått ett avtal om konkurrensförbud med din arbetsgivare, kom ihåg att följa det efter att arbetet har upphört. Som arbetstagare får du ersättning för ett avtal om konkurrensförbud.

Uppdaterad: 3.11.2023

Om arbetet upphör

Arbetet upphör

Om ditt arbete upphör kan du vistas i Finland så länge ditt uppehållstillstånd är i kraft. Du måste lämna Finland när din uppehållsrätt upphör. 

Du kan söka nytt arbete i Finland så länge du har tillstånd att vistas i Finland. Om du inte får ett nytt arbete kan du inte ansöka om förlängning av det arbetsbaserade uppehållstillståndet.

Permittering

Om du blir permitterad förblir ditt uppehållstillstånd i kraft under permitteringen. Om du är permitterad får du inte nödvändigtvis fortsatt tillstånd.

Uppdaterad: 28.7.2022

Om du blir arbetslös eller permitteras ska du anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringstjänsterna

  • Anmäl dig som arbetssökande senast den första arbetslöshetsdagen eller permitteringsdagen.
  • Om du redan vet vilken dag det gäller kan du anmäla dig redan innan anställningsförhållandet upphör eller permitteringen börjar.
  • Via arbets- och näringstjänsterna kan du få stöd för jobbsökning och integration i Finland.
  • Du kan få arbetslöshetsförmån endast om du har anmält dig som arbetssökande hos arbets- och näringstjänsterna och söker heltidsarbete.
  • Arbets- och näringsbyrån bedömer om du kan få arbetslöshetsförmån, men arbetslöshetsförmånen betalas av din arbetslöshetskassa eller FPA.

Läs närmare anvisningar för ansökan om arbetslöshetsförmåner och jobbsökning i handboken Arbetslöshet.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 27.6.2022

Om din företagsverksamhet upphör och du blir arbetslös ska du anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringstjänsterna

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast den första dagen du är arbetslös. Via arbets- och näringstjänsterna kan du få stöd för jobbsökning och integration i Finland. Arbetslöshetsförmån betalas av din arbetslöshetskassa eller FPA, men arbets- och näringsbyrån bedömer om du kan få arbetslöshetsförmån.

Läs närmare anvisningar för ansökan om arbetslöshetsförmåner och jobbsökning i handboken Arbetslöshet.Öppnas i ett nytt fönster. 

Uppdaterad: 2.8.2022

Måste jag byta fackförbund eller arbetslöshetskassa om det sker förändringar i mitt arbete?

Det beror på situationen. Om du byter bransch eller går framåt i karriären lönar det sig i allmänhet att byta ditt medlemskap till rätt förbund eller kassa med tanke på din bransch eller ställning. Om du hör till ditt förbund på basis av din examen eller om du byter arbetsplats inom samma bransch till en liknande uppgift behöver du inte byta fackförbund eller arbetslöshetskassa.

Uppdaterad: 27.6.2022

Kan jag övergå från löntagare till företagare?

Om du vistas i Finland med uppehållstillstånd på grund av arbete, får du utöva näring vid sidan om ditt arbete. Om du slutar arbeta för att bli heltidsföretagare måste du ansöka om uppehållstillstånd för företagare eftersom ditt tillstånd inte motsvarar den förändrade situationen. Du får fortsätta företagsverksamhet utan begränsningar under den tid som din ansökan om tillstånd för företagare behandlas.

Läs anvisningar för ansökan om tillstånd för företagare (Migrationsverket)Öppnas i ett nytt fönster.

När ditt uppehållstillstånd upphör, upphör också din rätt att bedriva företagsverksamhet om du inte ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd. Ansök därför om fortsatt tillstånd innan ditt föregående uppehållstillstånd går ut.

Ansök om fortsatt uppehållstillstånd för företagare i tjänsten Enter FinlandÖppnas i ett nytt fönster..

Läs mer om att Starta företagsverksamheten.

Uppdaterad: 9.8.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Minneslista