suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ordnande av avfallshantering för företag

Ordna ditt företags avfallshantering enligt avfallslagen och övriga bestämmelser. Om ditt företag producerar endast lite vanligt kommunalt avfall och finns till exempel i en köpcenter- eller bostadsfastighet, kan du ordna avfallshanteringen tillsammans med fastigheten samt delta i fördelningen av kostnaderna för avfallshanteringen. I annat fall ska du skaffa avfallshanteringstjänster hos ett företag inom branschen som är registrerat som avfallstransportör och som har de tillstånd som behövs för behandling av avfallet. 

Om du inte själv hittar ett företag inom avfallsbranschen kan du använda MaterialtorgetÖppnas i ett nytt fönster. för att hitta den tjänst du behöver. Om du inte hittar en privat tjänsteleverantör i annonsen på Materialtorget inom 14 dygn kan du be kommunen om tjänsten (kommunens sekundära avfallshanteringstjänst). 

Du får information om sortering, insamling, avgifter och andra frågor med anknytning till företagets avfallshantering av företag som erbjuder avfallshanteringstjänster i ditt område, kommunens miljösakkunniga eller NTM-centralens kundtjänst förmiljöfrågorÖppnas i ett nytt fönster..


Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 6.7.2022