suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Producentansvaret för avfallshanteringen

Enligt avfallslagen är tillverkare, importörer och förpackare av vissa produkter skyldiga att på egen bekostnad ordna avfallshanteringen av produkter som de släpper ut på marknaden när produkterna tas ur bruk. Försummelse av producentansvaret kan leda till en avgift. 

Följande företag är producenter:

  • de som tillverkar och importerar batterier och ackumulatorer (inkl. ackumulatorer och batterier som ingår i fordon och elapparater)
  • importörer av fordon samt företag som importerar fordon i en inhemsk användares namn
  • förpackare och importörer av förpackade produkter vars omsättning är minst en miljoner euro
  • importörer av pappersprodukter samt tillverkare och importörer av papper som används för tillverkning av pappersprodukter
  • importörer och tillverkare av däck, företag som regummerar däck samt importörer av däckförsedda fordon eller anordningar
  • tillverkare och importörer av elektriska och elektroniska produkter samt försäljare som säljer produkterna under eget varumärke

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 20.8.2021