suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Företagarens utkomst

Från löntagare till företagare, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Att gå från löntagare till företagare påverkar ofta dina och din familjs förmåner. Du säkrar ditt arbetslöshetsskydd genom att gå över från löntagarkassan till företagarkassan. Observera att även dina familjemedlemmar kan anses vara företagare i en del situationer.

Bli medlem i Företagarkassan.