suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Företagarens utkomst

Företagarens föräldraförmåner, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Som företagare kan du få samma föräldraförmåner som löntagare. Du kan få föräldrapenningar såsom moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. Du kan också få barnavårdsstöd, det vill säga stöd för hemvård av barn eller stöd för privat vård av barn samt flexibel eller partiell vårdpenning. Vissa förmåner är dock sådana att du inte kan idka företagsverksamhet samtidigt.