suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Företagarens utkomst

Från företagare till löntagare, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Övergången från företagare till löntagare påverkar ditt liv på många sätt. Du ska ta hand om många praktiska ärenden och ett av de viktigaste är att säkerställa ditt arbetslöshetsskydd även som löntagare. Du kan även mentalt behöva gå igenom stora ändringar när du avstår från din livsstil som företagare.

Byte av arbetslöshetskassa

När du avslutar din företagsverksamhet och blir löntagare ska du även gå ur företagarkassan och ansluta dig till arbetstagarkassan. Det blir inga avbrott i ditt arbetslöshetsskydd om du ansluter dig till löntagarkassan inom en månad från att du utträtt ur företagarkassan.

Om ditt lönearbete upphör innan arbetsvillkoret som löntagare har uppfyllts betalar löntagarkassan ut en dagpenning baserad på din FöPL-, LFöPL- eller ArPL-arbetsinkomst från den tid då du var medlem i företagarkassan. Detta förutsätter att du har ackumulerat företagarens medlemskaps- och arbetsvillkor i 15 månader i företagarkassan innan du bytte kassa. Du ska även ha betalat dina medlemsavgifter till företagarkassan fram till den dag du utträdde ur kassan.

Som löntagare ändras din roll

Som löntagare arbetar du inte längre lika självständigt som om du vore företagare, utan du arbetar för arbetsgivaren under dennes ledning och övervakning. Du behöver inte hålla i alla trådar utan det räcker oftast med att du sköter din del.

Som löntagare står du i arbetsförhållande till din arbetsgivare. Arbetsgivaren styr arbetet, betalar ut din lön och tar hand om dina pensionsskyddsavgifter och ditt socialskydd.

Bekanta dig med din nya roll som löntagare till exempel med hjälp av Suomi.fi-webbplatsens arbetslivsinformation.