suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Ungdomsgårdsverksamheten

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst
Område Helsingfors
Tjänsten erbjuds på finska, svenska, engelska

Ungdomsgårdarna erbjuder dessutom mångsidiga fritidsmöjligheter, bl.a. teater, musik, motion, dans, media, konst, skejtning, husdjursvård, mopedverksamhet och annan trafikverksamhet. Det finns sammanlagt mer än 50 ungdomsgårdar i sammanlagt 11 ungdomsarbetsenheter i olika delar av staden.

Ungdomar har rätt att påverka ungdomsgårdarnas verksamhet genom ungdomsgårdsdemokrati. Syftet med verksamheten är att stöda ungdomarnas livskompetens och främja deras gemenskapsanda och delaktighet i samhället.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

I ungdomslokalerna erbjuds både handledd verksamhet samt verksamhet som de unga arrangerar själv. I många andra av kommunens lokaler, såsom biblioteket finns det verksamhet och tjänster särskilt för unga.

Unga kan spendera tid och utöva hobbyer under handledning i kommunens ungdomslokaler på ungdomsgården. Utrymmena är särskilt till för unga i högstadieåldern och äldre. Unga bemöts också i multilokaler, motions- och kulturtjänster och på internet.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad