suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Ungdomsgårdsverksamheten

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Ungdomsgårdarna erbjuder dessutom mångsidiga fritidsmöjligheter, bl.a. teater, musik, motion, dans, media, konst, skejtning, husdjursvård, mopedverksamhet och annan trafikverksamhet. Det finns sammanlagt mer än 50 ungdomsgårdar i sammanlagt 11 ungdomsarbetsenheter i olika delar av staden.

Ungdomar har rätt att påverka ungdomsgårdarnas verksamhet genom ungdomsgårdsdemokrati. Syftet med verksamheten är att stöda ungdomarnas livskompetens och främja deras gemenskapsanda och delaktighet i samhället.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I ungdomslokalerna erbjuds både handledd verksamhet samt verksamhet som de unga arrangerar själv. I många andra av kommunens lokaler, såsom biblioteket finns det verksamhet och tjänster särskilt för unga.

Unga kan spendera tid och utöva hobbyer under handledning i kommunens ungdomslokaler på ungdomsgården. Utrymmena är särskilt till för unga i högstadieåldern och äldre. Unga bemöts också i multilokaler, motions- och kulturtjänster och på internet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 19.10.2020