suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Munksnäs ungdomsgård studio

  • Serviceställe

Munksnäs ungdomsgård studio fungerar som ungdomslokal.

Besöksadress

Rievägen 22
00330 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 24.2.2024