suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fritidsverksamhet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Under semestertiderna ordnas bl.a. kurser, resor, läger och utflykter. Årligen ordnas även flera ungdomsevenemang.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En klient inom barnskyddet och inom annan socialservice kan få stöd för hobby- eller klubbverksamhet. Syftet med stödet är att möjliggöra långsiktig hobbyverksamhet. Man kan till exempel få stöd för klubb- eller kursavgifter eller för att skaffa redskap som är nödvändiga för hobbyn.

Även vissa föreningar och organisationer erbjuder barn och unga i mindre bemedlade familjer möjligheter till fritidsaktiviteter avgiftsfritt eller till låga kostnader. Det lönar sig att fråga områdets socialväsende eller direkt av anordnarna av hobby- och klubbverksamhet om rabatter.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 24.2.2024