suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hertsi ungdomslokal

  • Serviceställe

En ungdomsgård med öppen verksamhet för unga, 12-18 år.

Besöksadress

Borgbyggarvägen 2
00880 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 30.11.2023