suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Gamlas ungdomsgård

  • Serviceställe

Gamlas ungdomsgård fungerar som ungdomslokal.

Besöksadress

Klarinettvägen 5
00420 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 13.5.2024