suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Veterinärjour

  • Telefonservice

Veterinärjouren fungerar utanför tjänstetid dygnet runt vardagar och veckoslut. Jouren utanför tjänstetid endast avsedd för patienter som behöver brådskande veterinärhjälp och som inte kan vänta till nästa vardag. Den vård som ges under jourtid är närmast att betrakta som första hjälpen.

Borgå stads veterinärjour samarbetar med Vanda stad. Till verksamhetsområdet hör Askola, Borgnäs, Borgå, Lapp ...

Telefonnummer

Veterinärjouren fungerar utanför tjänstetid dygnet runt vardagar och veckoslut.
+358 60018998 
(lna/msa)

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 5.4.2022