suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Anmälan till djurhållningsregistret

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Borgå
 • Offentlig tjänst

Hållning av vissa djurarter förutsätter att aktören gör en anmälan om djurhållningsplatsen till djurhållarregistret (driva verksamhet).

Dessa djur är

 • nötboskap
 • grisar
 • lamm
 • getter
 • fjäderfän
 • bin
 • humlor
 • pälsdjur
 • produktionskaniner * kamel- och hjortdjur (förutom renar i renskötselområden)
 • hästdjur.

Om du planerar att hålla produktionsdjur eller sällskaps- eller hobbydjur i omfattande skala ska du göra en anmälan till miljöhälsovården innan du inleder verksamheten.

Djurhållning får inte medföra olägenheter i form av lukt eller buller. Djuren får inte heller utgöra en risk för förorening av brunnsvatten.

Gör så här

Gör en anmälan i e-tjänsten för registret över djurhållare och djurhållningsplatser. Alternativt kan du göra det med en blankett till landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun eller samkommun, som registrerar din djurhållningsplats i djurhållarregistret.

För vem och på vilka villkor

Före du kan anmäla om djurhållning ska du göra en anmälan om djurhållningsplatsen.

Registreringen i djurhållningsregistret kan göras om djurhållaren har fyll i alla uppgifter som behövs på registreringsblanketten och det inte finns några andra hinder för djurhållningen.

Djurhållaren ska anmäla om avbruten eller avslutad djurhållning till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Om du håller nötboskap, grisar, lamm eller getter ska deras antal finnas i djurregistret.

Av näringsidkare som är etablerade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland krävs samma anmälningar som av näringsidkare som är etablerade i Finland.


Tidsfrist

Anmälan ska göras både innan verksamheten inleds och inom 30 dygn från att djurhållningen avbrutits eller avslutats.

Anmälan ska göras innan verksamheten inleds och inom 30 dagar från att djurhållningen avbrutits eller avslutats.

Giltighetstid

Registreringen gäller tills djurhållningen meddelas ha avslutats.

Registreringen gäller tills du meddelar att djurhållningen har avslutats.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 22.9.2022