suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Djurskydd

  • Tjänst
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

Djurskyddsarbetets mål är att säkerställa att djur behandlas väl. Djurskyddet övervakar att djurhållningen sker enligt lagen.

Djurskyddsärenden sköts av tillsynsveterinären, stadsveterinären och polisen. Alla de här är myndigheter som har laglig rätt att genomföra en djurskyddsinspektion.

I östra Nyland görs djurskyddsinspektioner i huvudsak av tillsynsveterinären. Jourtid kan även praktikveterinären eller polisen ta hand om akuta fall.

På basis av djurskyddsanmälan görs en djurskyddsinspektion på djurhållningsplatsen så snabbt som möjligt. Om djurets liv är i fara eller om man misstänker särskilt allvarliga brister i djurhållningen görs inspektionen redan samma dag.

Om man vid inspektionen upptäcker brister eller lagstridigheter får djurhållaren en skriftlig uppmaning att rätta till bristerna. Oftast gäller uppmaningen djurens förvaringsplats eller skötsel och behandling av djuret. Uppmaningen följs upp med efterbesök.

Gör så här

Om du misstänker att ett djur inte sköts enligt djurskyddslagens bestämmelser kan du lämna en djurskyddsanmälan till tillsynsveterinären.

Anonyma anmälningar tas inte emot. Uppgifter om anmälaren ges inte vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om du misstänker att ett djur vanvårdas ska du anmäla det till den kommunala veterinären, en tjänsteman i kommunen med ansvar för hälsoskyddsövervakningen eller polisen. Djur ska på bästa möjliga sätt skyddas mot lidande, smärta och plåga samtidigt som välbefinnande och god behandling ska främjas. Djurskyddslagen innehåller bestämmelser om bland annat förvaringsutrymmen för djur, föda, vård, behandling och förädling.

Kommunen samt statliga myndigheter som polisen deltar i övervakningen av djurskyddslagen.

I brådskande ärenden kan du kontakta polisen genom att ringa nödnumret 112.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022