suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Djurskydd

  • Tjänst
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

Djurskyddsarbetets mål är att säkerställa att djur behandlas väl. Djurskyddet övervakar att djurhållningen sker enligt lagen.

Djurskyddsärenden sköts av tillsynsveterinären, stadsveterinären och polisen. Alla de här är myndigheter som har laglig rätt att genomföra en djurskyddsinspektion.

I östra Nyland görs djurskyddsinspektioner i huvudsak av tillsynsveterinären. Jourtid kan även praktikveter ...

Gör så här

Om du misstänker att ett djur inte sköts enligt djurskyddslagens bestämmelser kan du lämna en djurskyddsanmälan till tillsynsveterinären.

Anmälan kan göras per telefon eller e-post.

Anonyma anmälningar tas inte emot. Uppgifter om anmälaren ges inte vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om du misstänker att ett djur vanvårdas ska du anmäla det till den kommunala veterinären, en tjänsteman i kommunen med ansvar för hälsoskyddsövervakningen eller polisen. Djur ska på bästa möjliga sätt skyddas mot lidande, smärta och plåga samtidigt som välbefinnande och god behandling ska främjas. Djurskyddslagen innehåller bestämmelser om bland annat förvaringsutrymmen för djur, föda, vård, behandling och förädling.

Kommunen samt statliga myndigheter som polisen deltar i övervakningen av djurskyddslagen.

I brådskande ärenden kan du kontakta polisen genom att ringa nödnumret 112.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022