suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Veterinärtjänster

  • Tjänst
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

Miljöhälsovården i Borgå erbjuder veterinärtjänster till Askola, Lappträsk, Borgnäs och Sibbo kommuner samt till Lovisa och Borgå stad. Smådjur sköts på mottagningen enligt tidsbokning.

Gör så här

En vuxen person ska följa med djuret till mottagningen.

Håll alltid djuret kopplat.

Meddela på förhand om djuret är ilsket eller mycket skyggt. Ägaren ska vid behov sätta munkorg på hunden.

Ägaren ska städa upp efter djuret om det sölat ner (uppkastning, urin eller avföring).

Veterinären har inte alltid en assistent till hands. Då måste ägaren hålla fast djuret under vården. Om ägaren inte kan hålla fast sitt djur ska hen ta med sig en medhjälpare som klarar av det. Djurets ägare är för sin del ansvarig för veterinärens arbetarskydd.

Du kan betala besöket med kontanter, bank- eller kreditkort.

Alla mottagningar har inte assistenter eller djurskötare, utan veterinärerna sköter själva telefonservicen och mottagningsverksamheten. Veterinären kan inte alltid svara utanför telefontiden; hen kan vara på patientbesök eller vara upptagen med en vårdåtgärd.

Om du inte får kontakt under telefontiden kan du lämna en begäran om uppringning i mobilen. Säg tydligt ditt namn, telefonnummer, vilket slags djur det är fråga om och orsaken. Veterinären tar kontakt när hen blir ledig.

Om ditt ärende är brådskande kan du ringa utanför telefontiden till samma nummer. Du får då besked om du t.ex. ska ringa upp mobilen eller veterinärjouren.

Ge tillräckligt med bakgrundsinformation om djuret och symtomen.

För vem och på vilka villkor

Kommunen ansvarar för grundläggande veterinärtjänster för andra än nyttodjur endast om tjänsten inte annars finns tillgänglig inom samarbetsområdet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Veterinärtjänsterna omfattar bedömning och behandling av djurets hälsotillstånd och sjukdomar samt utfärdande av veterinärmedicinska intyg. Tjänsterna omfattar även upprätthållande av djurens hälsa och välfärd, förebyggande hälso- och sjukvård samt vid behov avlivande av djuret.

Kommuner ordnar ofta veterinärtjänster i samarbete med grannkommuner. Basveterinärservice tillhandahålls vardagar under tjänstetid och akut veterinärhjälp för alla husdjur under alla tider på dygnet. Tjänsterna gäller i synnerhet nyttodjur. Kommunen kan ha kommunala veterinärer, eller ingå avtal om tjänsterna med en privat aktör som erbjuder veterinärtjänster.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Askola, Borgå, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa, Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 29.7.2020