suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Djurskydd

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Du kan kontakta djurskyddsmyndigheterna om du misstänker att ett djur behandlas eller sköts bristfälligt.

En inspektion görs redan samma dag i brådskande fall där ett djurs liv är i fara eller vid misstanke om ett exceptionellt allvarligt djurskyddsbrott.

På östra Nylands område görs veterinärinspektioner i huvudsak av en tillsynsveterinär, men under jourtider kan också en praktikveterinär eller polisen ta hand om akuta fall.

Syftet med djurskyddsarbetet är att säkerställa att djur behandlas väl och att övervaka att djurhållningen sker enligt lagen.

Gör så här

Vid misstanke att ett djur inte sköts enligt bestämmelserna i djurskyddslagen ska du göra en djurskyddsanmälan till tillsynsveterinären.

Du kan göra anmälan per telefon eller e-post. Anonyma anmälningar tas inte emot. Uppgifter om anmälaren ges inte vid inspektionsobjektet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om du misstänker att ett djur vanvårdas ska du anmäla det till den kommunala veterinären, en tjänsteman i kommunen med ansvar för hälsoskyddsövervakningen eller polisen. Djur ska på bästa möjliga sätt skyddas mot lidande, smärta och plåga samtidigt som välbefinnande och god behandling ska främjas. Djurskyddslagen innehåller bestämmelser om bland annat förvaringsutrymmen för djur, föda, vård, behandling och förädling.

Kommunen samt statliga myndigheter som polisen deltar i övervakningen av djurskyddslagen.

I brådskande ärenden kan du kontakta polisen genom att ringa nödnumret 112.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Andra ansvariga organisationerBorgå stad
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 13.9.2021