suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Servicehandledning, krävande funktionshinderservice

  • Telefonservice

Krävande funktionshinderservice riktar sig till personer i alla åldrar, som har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Via servicehandledningen ges information om vilken service som erbjuds inom krävande funktionshinderservice samt hur man ansöker om servicen.

Via servicehandledningen ges information till personer som behöver servicen, till anhör ...

Telefonnummer

Servicehandledning, svenskspråkig service
+358 405748076 
(lna/msa)
Servicehandledning, svenskspråkig service
+358 405748065 
(lna/msa)
Förfrågningar gällande krisplatser utanför tjänstetid (svenskspråkiga)
+358 247431301 
(lna/msa)
Servicehandledning, finskspråkig service
+358 406214789 
(lna/msa)
Förfrågningar gällande krisplatser utanför tjänstetid (finskspråkiga
+358 406789016 
(lna/msa)

Betjäningstider

Servicehandledning, svenskspråkig service
måndag 12.00–13.00
onsdag 9.00–10.00
fredag 10.00–11.00
Servicehandledning, finskspråkig service
måndag 12.00–13.00
onsdag 9.00–10.00
fredag 10.00–11.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 1.12.2023