suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Expert- och läkartjänster, krävande funktionshinderservice

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Expert- och läkartjänsterna är en del av den krävande funktionshinderservicen. Tjänsterna riktar sig t.ex. till personer med

  • intellektuell funktionsnedsättning
  • omfattande, särskilda inlärningssvårigheter
  • autismspektrumtillstånd eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • symtom som kräver expertis inom psykiatri för personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • särskilda ...

Gör så här

Kontakta det social- och funktionshinderserviceområde som ansvarar för Varhas funktionshinderservice i din hemkommun. Vid behov ger servicehandledningen vid den krävande funktionshinderservicen dig eller dina närstående råd om hur du ansöker om service.

Om du redan är klient hos de finskspråkiga expert- och läkartjänsterna kan du kontakta vår serviceassistent för tidsbokningar och ärenden som gäller dem. I övriga ärenden kan du kontakta det social- och funktionshinderserviceområde som ansvarar för funktionshinderservicen i din hemkommun.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Den krävande funktionshinderservicen riktar sig till personer i alla åldrar som i sitt dagliga liv behöver tjänster som kräver multiprofessionell specialkompetens. Det kan vara fråga om en intellektuell funktionsnedsättning eller någon annan utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk störning samt andra utmaningar som påverkar funktionsförmågan och det dagliga livet. Ditt servicbehov bedöms individuellt.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 22.3.2024