suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kris-, undersöknings- och rehabiliteringstjänster, krävande funktionshinderservice

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Kris-, undersöknings- och rehabiliteringstjänsterna är avsedda för personer med neuropsykiatriska störningar eller intellektuell funktionsnedsättning. Tjänsterna erbjuds när stöd-, hjälp-, vård- eller rehabiliteringsbehovet har förändrats och när tjänsterna inom socialservice, funktionshinderservice, hälso- och sjukvården eller den specialiserade sjukvården inte är tillräckliga. Ett sådant fall ka ...

Gör så här

Kontakta det social- och funktionshinderserviceområde som ansvarar för Varhas funktionshinderservice i din hemkommun. Vid behov ger servicehandledningen för den krävande funktionshinderservicen dig eller dina närstående råd om hur du ansöker om service.

Finskspråkiga tjänster: Kris- och undersökningsenheten inom psykiatri för personer med funktionsnedsättning svarar på akuta förfrågningar om klientplats utanför tjänstetid.

Kontakta samjouren om det finns ett akut behov av klientplats. På jouren kontrollerar man att symtomen inte beror på somatiska faktorer.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Den krävande funktionshinderservicen riktar sig till personer i alla åldrar som i sitt dagliga liv behöver service som kräver multiprofessionell specialkompetens. Det kan vara fråga om en intellektuell funktionsnedsättning eller någon annan utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk störning samt andra utmaningar som påverkar funktionsförmågan och det dagliga livet. Ditt servicebehov bedöms individuellt.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 23.3.2024