suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbete med familjer med särskilda behov, krävande funktionshinderservice

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Arbetet med familjer med särskilda behov är avsett som stöd för familjer som har ett barn med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumtillstånd. Syftet är att stärka och öka familjens egna resurser samt att stödja hela familjens välmående. Vi strävar efter att hjälpa familjen att orka i vardagen, samt att förebygga utmanande situationer.

Vi erbjuder stöd- och handledningstjänster ...

Gör så här

Kontakta det social- och funktionshinderserviceområde som ansvarar för Varhas funktionshinderservice i din hemkommun. Vid behov ger servicehandledningen vid den krävande funktionshinderservicen dig eller dina närstående råd om hur du ansöker om service.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Den krävande funktionshinderservicen riktar sig till personer i alla åldrar som i sitt dagliga liv behöver tjänster som kräver multiprofessionell specialkompetens. Det kan vara fråga om en intellektuell funktionsnedsättning eller någon annan utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk störning samt andra utmaningar som påverkar funktionsförmågan och det dagliga livet.

Arbetet med familjer med särskilda behov är avsett som stöd för familjer som har ett barn med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumtillstånd.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 22.3.2024