suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Specialomsorger oberoende av vilja, krävande funktionshinderservice

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Enligt specialomsorgslagen kan en bedömning av vårdbehovet göras oberoende av personens vilja om personen

  • inte kan träffa avgöranden om sin vård och omsorg eller förstå konsekvenserna av sitt handlande
  • sannolikt allvarligt äventyrar sin egen eller andras hälsa eller säkerhet
  • inte kan få vård och omsorg på något annat sätt.

Beslut om bedömning av vårdbehovet oberoende av personens vilja fa ...

Gör så här

Enligt specialomsorgslagen kan en person på basis av en ansökan till välfärdsområdets beslutande sakkunniggrupp för krävande multiprofessionellt stöd intas till undersökning för att utreda behovet av vård oberoende av personens vilja.

Den ledande socialarbetaren inom krävande funktionshinderservicen ger information och råd i fråga om ansökningsförfarandet.

Ansökan får göras av personens lagliga företrädare, en anhörig eller annan närstående eller av en tjänsteinnehavare som anges inom förvaltningsstadgan för det välfärdsområde inom vars område personen vistas.

Innan personen förordnas till undersökning ska hens egen åsikt klarläggas. Personens vårdnadshavare eller annan laglig företrädare ska höras innan personen förordnas till undersökning.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Enligt specialomsorgslagen kan en bedömning av vårdbehovet göras oberoende av personens vilja om personen

  • inte kan träffa avgöranden om sin vård och omsorg eller förstå konsekvenserna av sitt handlande
  • sannolikt allvarligt äventyrar sin egen eller andras hälsa eller säkerhet
  • inte kan få vård och omsorg på något annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 22.3.2024