suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Villa Breda boende enheten

  • Serviceställe

Boendeenheten Villa Breda erbjuder lång- och kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg åt äldre personer. Serviceboende med heldygnsomsorg kan jämföras med boende hemma och klienterna får vid enheten hjälp och tjänster enligt sitt servicebehov.

Boendeenheten består av fyra grupphem. Varje grupphem har 15 bostäder. Fem av bostäderna i grupphemmet har reserverats för kortvarigt boende exempelvi ...

Besöksadress

Bredavägen 16
02700 Grankulla

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 18.2.2024