suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Kortvarigt serviceboende med dygnetruntomsorg

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Du har möjlighet till kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg (korttidsvård) om du bor hemma, du vårdas av din närståendevårdare eller en annan närstående person och du behöver stöd för att upprätthålla självständigheten och funktionsförmågan. Syftet med korttidsvården är att du kan bo hemma så länge som möjligt.

Korttidsvård innefattar planerade vårdperioder på vårdhem, oftast ordnad med j ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Du kan ansöka till kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg när din funktionsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom, skada eller någon annan motsvarande anledning och du behöver stöd för att kunna bo hemma. Tjänsten beviljas till vårdbehövande för att möjliggöra närståendevårdarens lagstadgade ledighet och även för att stödja orkandet hos personer som tar hand som en anhörig utan stöd för närståendevård samt i akuta krissituationer.

Tjänsten kan beviljas dig baserat på en bedömning av servicebehovet. Bedömningen görs av servicehandledaren tillsammans med dig och vid behov dina anhöriga. Som hjälp för att bedöma situationen som helhet används olika slags mätare för bedömning av den fysiska, psykiska, kognitiva eller sociala funktionsförmågan. Korttidsvård beviljas alltid behovsbaserat och inte baserat på yttre förhållanden, till exempel tillfälligt bostadsbehov.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 3.3.2024