suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Deldygnsvård

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

För vem är deldygnsvård avsedd?

Deldygnsvård är ett möjligt alternativ för dig om du har ett tillfälligt behov av vård och omsorg när din närståendevårdare eller närstående hanterar ärenden eller arbetar.

Deldygnsvård syftar till att främja närståendevårdarnas välbefinnande och stödja dem i deras vårduppgift. Syftet är att organisera tjänsten på ett flexibelt sätt även i plötsliga och oväntade ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Du kan ansöka om deltidsvård om du har en närståendevårdare och du har haft perioder i kortvarigt serviceboende eller i dagverksamhet. Behovet av deltidsvård är tillfälligt och det har uppstått akut. För deltidsvård krävs inget beslut om stöd för närståendevård och den ersätter inte närståendevårdarens lagstadgade ledigheter. Förutsättningen för deltidsvård är att du inte kan vara ensam hemma ens korta tider och att vården inte kan ordnas med planerade tjänster inom öppenvården (t.ex. som dagverksamhet).

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 23.2.2024