suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Rehabiliterande dagverksamhet för äldre

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

I rehabiliterande dagverksamhet stöder vi din funktionsförmåga och beaktar dig individuellt. Vårt mål är att säkerställa ditt hemmaboende så länge som möjligt. Rehabiliterande dagverksamhet kan passa dig när din förmåga att klara dig i vardagen är nedsatt, vilket hindrar dig från att klara dig hemma och du inte längre kan göra de saker som är viktiga för dig. Vårt mål är att stärka dina resurser o ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för personer som bor i sitt eget hem, men behöver mångsidig rehabiliteringsverksamhet för att klara sig hemma. Till den rehabiliterande dagverksamheten hänvisas klienten alltid baserat på en experts bedömning. I bedömningen beaktas den fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan, och klienten hänvisas till rätt typ av grupp utifrån mål och behov.

Tjänsten beviljas för en period av 3–6 månader, varefter behovet omprövas. Rehabiliterande dagverksamhet kan också beviljas för att stöda närståendevårdarens ork.

Du kan delta i rehabiliterande dagverksamhet till exempel i följande fall:

- Du har nedsatt muskelstyrka i ben och armar, vilken syns till exempel i att du har svårt att stiga upp från sängen eller toalettstolen, du har svårt att röra dig i ditt eget hem med hjälp av ett hjälpmedel, du har en ökad risk för att falla eller din balans är nedsatt.

- Du känner dig ensam eller behöver sociala kontakter. Dessutom kan du ha en diagnostiserad minnesnedsättning eller minnessjukdom.

- Du har nedsatt sinnesstämning eller depression.

- Du har svårigheter att klara av vardagliga funktioner, såsom att laga mat eller ta ut sopor.

- Du är en närståendevårdtagare.

Beviljandet av tjänsten förutsätter också att du:

- kan fungera i en grupp

- kan vara i en grupp med tidvis handledning av 1–2 personer.

Du kan delta i gruppen oavsett om du har en synnedsättning eller använder hjälpmedel, såsom en rollator, kryckor, en rullstol, en hörapparat eller vita käppen.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 30.5.2023