suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Smålands serviceenhet

  • Serviceställe

Smålands serviceenhet erbjuder boendeservice och dag- och arbetverksamhet. Enheten består av Smålands boende, Mästargränds boende samt Kimito dag- och arbetscenter. Enheten finns i Kimito.

Smålands boende är ett gruppboende för äldre personer. Boendet har 12 platser i två separata egnahemshus. Personal finns på plats dygnet runt i båda byggnaderna. Smålands boende är beläget på egnahemshusområde ...

Besöksadress

Smålands serviceenhet / Smålands dagverksamhet Sågvägen / Café Sågbacken.

Sågvägen 9
25700 Kimito

Mästargränds lägenhetsboende

Mästarvägen 10
25700 Kimito

Smålands seniorboende / Smålands stödboende

Violavägen 4-6
25700 Kimito

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00
Stängd
Dagverksamhet stängd 3.–30.7.2023
0.00–0.00

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Enhetschef
+358 247431311 
(avgiftsfritt)
Ansvarig handledare
+358 247431323 
(avgiftsfritt)
Smålands seniorboende / Smålands stödboende
+358 247431323 
(lna/msa)
Smålands boende hus 1
+358 247431324 
(avgiftsfritt)
Smålands boende hus 2.
+358 247431431 
(lna/msa)
Smålands boende hus 1.
+358 247431324 
(avgiftsfritt)
Smålands boende hus 2
+358 247431431 
(lna/msa)
Mästargränds lägenhetsboende
+358 247431325 
(avgiftsfritt)
Smålands dagverksamhet Sågvägen
+358 247431313 
(lna/msa)
Smålands dagverksamhet Sågvägen
+358 247431314 
(avgiftsfritt)
Café Sågbacken
+358 247431315 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 28.5.2023