suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Handlett boende, krävande funktionshinderservice

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Handlett boende är för vuxna som behöver stöd, handledning och vård för att klara sig dagtid funktioner och hantera vardagen. Servicetagaren bor i enhet och har ett eget rum eller en egen lägenhet. Det finns toalett och badrum samt eventuellt kök i rummet.

I handlett boende får du stöd och handledning så att du kan hantera vardagen så självständigt som möjligt. Samtidigt får du också stöd för at ...

Gör så här

Du kan kontakta social- och funktionshinderserviceområdet som ansvarar för funktionshinderservice inom Varha i din hemkommun. Vid behov ger servicehandledning för krävande funktionshinderservice dig eller närstående handledning på tjänster.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Krävande funktionshinderservice är experttjänster för personer i alla åldrar som har neuropsykiatriska utvecklingsstörningar eller intellektuella funktionsnedsättningar och som behöver funktionshinderservice som krävande och multiprofessionell specialkompetens. Varje kunds servicebehov bedöms individuellt.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 22.11.2023