suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Serviceboende med heldygnsomsorg, krävande funktionshinderservice

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Serviceboende med heldygnsomsorg är avsett för vuxna och unga som behöver stöd, handledning och vård dygnet runt för att klara av dagliga funktioner och för att hantera vardagen. Du bor i en boendeenhet och har eget rum eller en egen lägenhet med toalett och badrum. Enheten har också gemensamma lokaler där du kan vistas.

I serviceboende med heldygnsomsorg får du stöd och handledning dygnet runt, ...

Gör så här

Kontakta det social- och funktionshinderserviceområde som ansvarar för Varhas funktionshinderservice i din hemkommun. Servicehandledningen vid krävande funktionshinderservice kan vid behov hjälpa dig eller dina närstående med att ansöka om servicen.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Den krävande funktionshinderservicen riktar sig till personer i alla åldrar som i sitt dagliga liv behöver tjänster som kräver multiprofessionell specialkompetens. Det kan vara fråga om en intellektuell funktionsnedsättning eller någon annan utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk störning samt andra utmaningar som påverkar funktionsförmågan och det dagliga livet. Ditt servicebehov bedöms individuellt.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 22.3.2024