suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bostadsvägens serviceenhet

  • Serviceställe

Bostadsvägens serviceenhet erbjuder boendeservice för äldre personer och för personer med grava funktionsnedsättningar. Serviceenheten består av verksamhetspunkterna Bostadsvägen i Kirjala samt Bäckåkersgården i Åbo.

Bäckåkersgården består av gruppboende och lägenheter. Enheten erbjuder också stöd till personer som bor i egna lägenheter inom Åbo. Personalen handleder, hjälper och stöder utgående ...

Besöksadress

Bostadsvägen 27
21610 Kirjala

Bäckåkerstigen 2
20810 Åbo

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Enhetschef
+358 503159852 
(avgiftsfritt)
Bostadsvägens serviceenhet
+358 247431219 
(avgiftsfritt)
Ansvarig sjukskötare
+358 469209839 
(avgiftsfritt)
Ansvarig handledare
+358 503159852 
(avgiftsfritt)
Bäckåkergårdens boende
+358 407244612 
(avgiftsfritt)
Bäckåkersgårdens stödboende
+358 247431352 
(avgiftsfritt)
Bostadsvägens boende, övervåningen
+358 503154874 
(avgiftsfritt)
Bostadsvägens boende, nedervåningen
+358 469209839 
(avgiftsfritt)

Tjänster

Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 24.5.2023