suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetslivsorienterad verksamhet, krävande funktionshinderservice

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Arbetslivsorienterad verksamhet erbjuder dagtid verksamhet och arbetslivsträning för personer med intellektuell eller annan funktionsnedsättning. Målsättningen för den arbetslivsorienterade verksamheten är att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter och aktiviteter och utveckla funktionsförmåga enligt personcentrerad planering.

Arbetslivsorienterad verksamhet innehåller arbetsverksamhet och arbetsl ...

Gör så här

Du kan kontakta det social- och funktionshinderserviceområdet som ansvarar för funktionshinderservice av Varha i din hemkommun. Vid behov ger servicehandledning för krävande funktionshinderservice dig eller närstående handledning på tjänster.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Krävande funktionshinderservice är experttjänster för personer i alla åldrar som har neuropsykiatriska utvecklingsstörningar eller intellektuella funktionsnedsättningar och som behöver funktionshinderservice som krävande och multiprofessionell specialkompetens. Varje kunds servicebehov bedöms individuellt.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 22.2.2024