suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Samhällsbyggnad

  • Serviceställe

Samhällsbyggnaden sköter om trafikleder, vägbelysning, torg, hamnar, parker och grönområden samt vattenförsörjning och avloppshantering inom fastställda verksamhetsområden. Vi ansvarar också för kommunens byggnader inklusive städning och för matservice åt kommunens daghem, skolor och vårdhem.

Inom samhällsbyggnaden finns även ansvaret för kommunens byggnadstillsyn och för miljövård och miljöhälso ...

Besöksadress

Ingång från Niklasvägen

Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Tjänster

Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 9.11.2021