suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Samhällsbyggnad

  • Serviceställe

Samhällsbyggnaden sköter om trafikleder, vägbelysning, torg, hamnar, parker och grönområden samt vattenförsörjning och avloppshantering inom fastställda verksamhetsområden. Vi ansvarar också för kommu ...

Besöksinformation

Ingång från Niklasvägen

Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Basuppgifter

Ansvarig organisation Korsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 9.11.2021