suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Användningstillstånd och uthyrning av gator och grönområden

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Om du vill komma och sälja på torget i Smedsby så ska du först göra en anhållan om det till tekniska direktören. Detsamma gäller för andra typer av tillfällig verksamhet t.ex. marknader som man vill arrangera på kommunens områden.

Om man vill placera skyltar, ledningar eller motsvarande på kommunens områden begär man lov av tekniska direktören eller fastighetschefen.

Gäller det något arrangemang som berör trafik och vägar är det vägmästaren som ger tillstånd.

Gör så här

Myndigheterna som svarar för kommunens gatu- och grönområden ger mer information om användningstillstånd och hyresmöjligheter.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Användningstillstånden kan vara avgiftsbelagda. Om tillståndsområdet skadas, måste tillståndshavaren ersätta skadan. För användning av allmänt område utan tillstånd kan till exempel dubbel tillståndsavgift begäras.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man måste ansöka om tillstånd för avvikande användning och hyra av gatu- och grönområden hos kommunen. Användningstillstånd behövs till exempel för kulturevenemang.

Om en privatperson hyr en gata eller ett grönområde till exempel för en byggplats, ska han eller hon ställa upp en byggplatsskylt som anger kontaktuppgifterna till dem som beställt och utför arbetet samt arbetets längd.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.6.2020