suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Underhåll av gator och allmänna områden

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Teknisk service ansvarar för skötsel och underhåll av anläggningar, trafikleder, vägbelysning, grönområden, parker, allmänna områden, hamnar och bryggor samt kommunalteknik.

För vem och på vilka villkor

Teknisk service och trafikleder ansvarar för de uppgifter som hör till kommunen enligt landsvägslagen och lagen om enskilda vägar beträffande underhåll samt ansvarar för kommunens uppgifter vid utvecklandet av vägnätet och trafiksäkerhetsförhållandena i kommunen.

Gällande underhåll på anläggningar, vägbelysning, grönområden, parker, allmänna områden, hamnar och bryggor samt kommunalteknik såsom ytvattenhantering ansvarar teknisk service för.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ansvarar för underhåll och rengöring av gator, torg, gatutorg, parker, planteringar och övriga jämförbara allmänna områden i detaljplanerade områden. Du som äger en tomt är skyldig att se till att gatuområdet som gränsar till tomten är rent och snyggt.

Gatuunderhållet omfattar reparation av skadad gatubeläggning eller ombeläggning, hållande av en grusbelagd gata jämn och dammbindning på en grusbelagd körbana. Kommunen har också hand om underhållet av gatumöbler, plattformar, skyddsräcken, trafikmärken och motsvarande utrustning.

Till gatuunderhållet hör att avlägsna snö och is samt bekämpa halka. Kommunen kan besluta att ett visst område underhålls på vintern endast delvis, om det inte orsakar påtagligt besvär för trafiken.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 3.8.2022