suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Statsbidrag för enskilda vägar

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Väglag med fast bosättning, får underhållsbidrag som täcker sjuttio till åttio procent av kostnaderna. Väglaget kan genom avtal överlåta underhållet till kommunen, som då utför allt praktiskt underhållsarbete av vägen. Då fakturerar kommunen väglaget på tjugo till trettio procent av kostnaderna, beroende av vägklass.

För ha rätt till bidrag bör vägen hållas i acceptabelt skick. Dessutom ska ett giltigt stämmoprotokoll samt en redovisning för underhållet inlämnas till kommunen.

För vem och på vilka villkor

Beviljande av bidrag förutsätter att

  1. ett väglag har grundats för vägen
  2. uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen är uppdaterade i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar och i Trafikledsverkets system för väg- och gatunätet Digiroad.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Bidrag för anläggning, reparation och underhålla av en enskild väg kan ansökas hos kommunen. Kommunen kan besluta att kommunen tar över ansvaret för underhållet av en enskild väg helt eller delvis. Bidrag kan även erhållas ur statens medel.

Om staten eller kommunen bistår väglaget eller vägdelägarna gemensamt i vägens underhåll, ska vägen få användas av alla.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 3.8.2022