suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Planläggning

  • Serviceställe

Planläggningsverksamheten i Lovisa är till sin natur kompletterande och förenhetligande. Särskilt beaktansvärda är de möjligheter som den historiska staden invid havsstranden, de otaliga kulturmiljöerna och byggnadsarvet erbjuder.

Målet med planläggningen är att ordna områdesanvändningen och byggandet.  Då skapas förutsättningar för en bra livsmiljö och att man ekologiskt, ekonomiskt, socialt och ...

Besöksadress

Obs! Besök endast med tidsbokning.

Drottninggatan 15 B
07900 Lovisa

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Stadsarkitekt
+358 440555403 
(lna/msa)
Planerare
+358 405550455 
(lna/msa)
Planerare
+358 445051972 
(lna/msa)

Postadress

Byggnadstillsynsbyrån

PB 77
07901 Lovisa

Tjänster

Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 11.11.2021