suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Påverkan av stranddetaljplanläggningen

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Planprojekt meddelas på Lovisa stads webbsidor på officiella anslagstavlan, i planläggningsöversikten som publiceras varje år samt i lokaltidningarna.

I början av stranddetaljplanläggnings processen utarbetas ett program för deltagande och bedömning där sätten för deltagande och påverkan samt de bedömda konsekvenserna beskrivs. Programmet läggs fram offentligt. Om programmet och målen för hela p ...

Gör så här

Kommunen ger anvisningar till dem som vill påverka stranddetaljplanläggningen.

För vem och på vilka villkor

Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av en stranddetaljplan har rätt att delta och påverka för sin del i planläggningsprocessen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Markägaren kan se till att ett förslag till stranddetaljplan utarbetas för ett strandområde som han eller hon äger. Kommunen ansvarar för planläggningen av strandområden. Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av en stranddetaljplan har rätt att delta i planläggningsprocessen.

I allmänhet är det inte tillåtet att bygga i strandzonen vid hav eller vattendrag utan en stranddetaljplan eller en sådan generalplan som separat har konstaterats duga som grund för bygglov. Även ombyggnad eller utbyggnad förutsätter att detaljplanen följs.

Vid utarbetandet av stranddetaljplanen beaktas även naturskydd, landskapets värden, rekreationsbehov, vattenskydd och hur vattenförsörjningen ordnas.

Servicen tillhandahålls av

Lovisa stad

Ansvarig för tjänsten

Lovisa stad
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.6.2020