suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Påverkan av landskapsplanläggning

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Alla som påverckas av landskapsplanläggningen har rätt att delta och påvercka i planläggningsprocessen.Planprojekt meddelas på Lovisa stads webbsidor på officiella anslagstavlan, i planläggningsöversikten som publiceras varje år samt i lokaltidningarna.

I början av landskapsplanläggninges processen utarbetas ett program för deltagande och bedömning där sätten för deltagande och påverkan samt de ...

Gör så här

Samkommunen, dvs. landskapets förbund ger anvisningar till dem som vill delta i planläggningen i landskapet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla vars förhållanden eller intressen landskapsplanläggningen påverkar har rätt att delta i landskapets planläggningsprocess.

En landskapsplan är en översiktlig plan över områdesanvändningen i kommuner som ingår i planen. I den presenteras principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen samt anges områden som av olika anledningar anses vara nödvändiga med tanke på landskapets utveckling.

För upprättandet av landskapsplanen och annan planering på landskapsnivå ansvarar en samkommun, dvs. ett förbund på landskapsnivå, där regionens kommuner måste vara medlemmar. Landskapsplanen kan också upprättas i etapper eller delområden.

Servicen tillhandahålls av

Lovisa stad

Ansvarig för tjänsten

Lovisa stad
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.11.2020