suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Påverkan av generalplanläggning

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Alla Lovisabor har möjlighet att påverka generalplanläggningen i Lovisas område. Planprojekt meddelas på Lovisa stads webbsidor på officiella anslagstavlan, i planläggningsöversikten som publiceras varje år samt i lokaltidningarna.

I början av generalplanläggningsprocessen utarbetas ett program för deltagande och bedömning där sätten för deltagande och påverkan samt de bedömda konsekvenserna bes ...

Gör så här

Kommunen ger anvisningar till dem som vill påverka generalplanläggningen.

Åsikterna inlämnas till Tekniska centralen per brev eller per e-post till kaavoitus@loviisa.fi.

För vem och på vilka villkor

Alla vars förhållanden eller intressen generalplanläggningen påverkar har rätt att delta i generalplanläggningsprocessen och för sin del påverka den.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Generalplanen anger hur kommunen planerar använda och indela områden mellan boende, arbetsliv, trafik, rekreation och andra funktioner. Bestämmelser om generalplanen finns i markanvändnings- och bygglagen.

Kommunen kan utarbeta en generalplan antingen ensam eller tillsammans med sina grannkommuner (gemensam generalplan).

Servicen tillhandahålls av

Lovisa stad

Ansvarig för tjänsten

Lovisa stad
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.11.2020