suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lekparken Kesanto

  • Serviceställe

Lekparken Kesanto är en plats för lekverksamhet inom barndagvården.

Besöksadress

Trädesvägen 13
00740 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 22.3.2023