suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lekparker

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

I de flesta lekparker finns en plaskdamm, en spelplan och olika lekställningar. I en del av lekparkerna görs spelplanerna till skridskoplaner på vintern. Utrustningen och möjligheterna till aktiviteter varierar från park till park.

Under skolterminerna kan man anmäla skolbarn till ett avgiftsbelagt mellanmål i lekparkerna. I de parker som är öppna på sommaren får barn under 16 år gratis en varm ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunens lekparker erbjuder trygga, mångsidiga och trivsamma lekmiljöer. Kommunen granskar lekparkens säkerhet flera gånger om året. Vårdåtgärderna har definierats på nationell nivå.

Lekparkerna kan ha personal på plats kontinuerligt eller tidvis eller vara oövervakade. Kommunen kan ordna ledd verksamhet för barn och skolelever i lekparken.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 20.2.2024