suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Språkkurser för invandrarföräldrar

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Du kan söka till utbildningen om

- du vill lära dig finska

- du bor i Helsingfors

- du sköter ditt barn hemma

- ditt barn är över sex månader men under tre år gammalt när kursen börjar.

Samtidigt som du lär dig finska tar en barnskötare hand om ditt barn i närheten av kurslokalen. Kursen och barnpassningen är avgiftsfria.

Det finns kurslokaler på olika håll i Helsingfors.

I regel vara ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Kurserna är avsedda för föräldrar till 10 månader – 3-åriga barn som bor i Helsingfors och som får hemvårdsstöd.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 20.2.2024