suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Handledning för spädbarnsfamiljer i lekparker och familjehus

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Som en fortsättning på rådgivningens familjeträning ordnar lekparker och familjehus handledning för spädbarnsfamiljer för Helsingforsfamiljer som fått sitt första barn.

Inom handledningen för spädbarnsfamiljer behandlas följande ämnen:

- Tillsammans med spädbarnet - vad är tidig växelverkan?

- Att orka i vardagen, att vara förälder

- Spädbarnets dygns- och sömnrytm

- Tjänster för barnfamilj ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Handledning för spädbarnsfamiljer är avsedd för Helsingforsfamiljer som fått sitt första barn.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den öppna småbarnsverksamheten är i synnerhet avsedd för barn som vårdas hemma. Barn och familjer kan som stöd för välbefinnandet få tillgång till mångsidig verksamhet i öppna daghem, lekparker och klubbar.

Klubbverksamheten är ledd och målinriktad. Betoningen ligger på lek, utomhusaktiviteter och trygg samvaro. Utbudet kan bestå till exempel av motions-, kultur- eller naturklubbar. I familjeklubben deltar också föräldrarna.

Förutom kommunerna kan bl.a. församlingar och föreningar ordna klubbar, läger och övriga aktiviteter för barn och deras föräldrar. En del av verksamheten har riktats till hela familjen.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 20.2.2024