suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Redskap, maskiner och anordningar som behövs för att klara av de dagliga aktiviteterna

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Stödåtgärden är avsedd för personer som på grund av skada eller sjukdom behöver en maskin, ett redskap eller en anordning för att röra sig, kommunicera, klara sig självständigt hemma eller under fritidsaktiviteter och detta inte bekostas som hjälpmedel för medicinsk rehabilitering av hälsovården.

Målet är att personen ska klara sig på självständigt som möjligt i sina dagliga aktiviteter.

Du kan anhålla om servicen hos en socialarbetare inom handikappservicen vid enheten för socialt arbete för handikappade i det egna bostadsområdet medblanketten Ansökan om handikappservice. Svenskspråkiga klienter kan anhålla om servicen vid den östra enheten för socialt arbete för handikappade, där de betjänas på svenska.

Det är fråga om en ekonomisk stödåtgärd beroende på prövning som beviljas inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet.

Redskapen och anordningarna blir i regel klientens egna, varvid klienten betalar 50 procent av ett rimligt anskaffningspris för redskapet eller anordningen. De ändringsarbeten som måste utföras i anslutning till redskapet är avgiftsfria för klienten. I vissa fall kan klienten också få ett redskap eller en anordning till sitt förfogande. I dessa fall är redskapet eller anordningen avgiftsfri för klienten och måste returneras till staden efter att behovet upphört eller ändrats.

För vem och på vilka villkor

Behovet av ekonomiskt stöd bedöms på basis av ett läkarutlåtande samt ett utlåtande av en rehabiliteringshandledare eller ergoterapeut.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 24.10.2020