suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Touko- tjänsten

  • E-tjänst

Via Touko ser du

  • utsädeslaboratoriets undersökningsintyg och utsädesenhetens beslut om certifiering och odlingsgranskningar
  • foderkontrollens undersökningsintyg, beslut och andra dokument
  • gödselkontrollens undersökningsintyg, beslut och andra dokument
  • inspektionsprotokoll, undersökningsintyg, beslut och registerutdrag angående växthälsa.

För närvarande kan odlare inte ta tjänsten i bruk ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 8.4.2024